Ustawianie alarmów SMS-owych w samochodowych lokalizatorach GPS

Alarm wstrząsowy lokalizatora GPS serii MT i GT oraz GV

Alarm wstrząsowy lokalizatorów GPS ustawia się za pomocą ikonki kłódki na głównym ekranie urządzenia (w aplikacji mobilnej). Ikona zamkniętej kłódki uzbraja lokalizator, a otwarta kłódka rozbraja. Aby auto alarmowanie działało poprawnie urządzenie musi być poprawnie podłączone do zapłonu, w związku z tym dotyczy tylko lokalizatorów z możliwością takiego podłączenia. Koniecznie jest również ustawienie przynajmniej jednego numeru SOS, na który SMS-y z alarmami będą wysyłane. Dodanie numeru SOS wykonuje się wysyłająć na numer karty znajdującej się w lokalizatorze GPS SMS o treści: SOS,A,numer-swojego-tel,# . Auto alarmowanie polega na automatycznym uzbrojeniu alarmu wibracyjnego lokalizatora po upłynięciu 10 minut (domyślnie) od wyłączenia zapłonu pojazdu (konieczne prawidłowe podłączenie kabla sygnałowego ACC). Po takim czasie poruszanie/wstrząsy lokalizatora przez 10 sek. bez ponownego włączenia zapłonu spowoduje wysłanie SMS z alarmem o nieautoryzowanym wstrząsie pojazdu w ciągu 3 min od wystąpienia zdarzenia.

Sprawdzenie ustawień numerów SOS można wykonać wysyłając do lokalizatora GPS sms o treści: SOS#

Alarm wejścia i wyjścia z geostrefy – lokalizatory serii FMB i TMT

Alarm SMS dla wejścia i wyjścia z geostrefy. Format komendy sms aktywującej alarm:

setparam 20100:2;20101:3;20102:1;20103:0;20104:0;20105:200;20106:21,41;20107:52,11;7025:1

20105:200 – promień geostrefy 

20106:21,41 – pozycja X (dł. geograficzna)

20107:52,11 – pozycja Y (szer. geograficzna)

7025:1 – wysyłanie alarmu SMS na pierwszy numer alarmowy

Alarm wejścia i wyjścia z geostrefy – lokalizatory serii MT i GT oraz GV

Geostrefy można obsługiwać na 2 sposoby:
1. przy pomocy samej aplikacji mobilnej lub WEB (jest to opisane w instrukcji aplikacjia).
2. za pomocą bezpośrednich SMS-ów z lokalizatora GPS. W tym przypadku należy wysłać na numer lokalizatora komendę SMS definiującą strefę o treści:
FENCE,ON,0,52.16509,21.08144,10#
Oczywiście należy podać właściwe współrzędne środka okręgu. 0 – oznacza typ okrąg, 10 – promień (10=1000m)
Otrzymamy odpowiedź:
“response": “OK! FenceType:Circle, ON, Latitude:N52.165089, Longitude:E21.081440, radius:1000m, in out:IN or OUT, alarm type:1."

Efekt działania pokazuje zdjęcie obok.

 

Alarm wejścia i wyjścia z geostrefy – lokalizatory serii CCTR

Alarm wyjścia z geo-strefy. Format komendy SMS:
OUT*123456*A*GGG

Opis parametrów:
123456 – hasło (tu domyślne)
A – geo-strefa. Można ustawić do 5 geo-stref: A, B, C, D, E.
GGG – promień geo-strefy, na 3 pozycjach (001 – 999). Jednostka – km.
Po odebraniu komendy urządzenie GPS pobiera obecną pozycję i ustawia ją jako środek geostrefy.
Jeżeli GPS nie będzie w stanie ustalić pozycji (np. brak sygnału GPS) odpowiedź będzie następująca:
“Can not locate, Set Out Geofence (A) fail"
Do 5 minut po wyjściu z ustawionej geostrefy GPS wyśle powiadomienie SMS-em do wszystkich numerów autoryzowanych.
Przykład gotowej komendy:
OUT*123456*A*001