Zarządzanie kontem 

Instalacja aplikacji mobilnej

Aby zainstalować aplikację mobilną TRACKMAN należy odnaleźć ją w sklepie z aplikacjami odpowiednim dla posiadanego smartfona.

Rejestracja w aplikacji

Po wybraniu opcji “Zarejestruj się" należy podać e-mail i hasło. Należy użyć poprawnego, istniejącego adresu e- mail. Na podany e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć. Jeżeli nie widać w skrzynce email linku aktywacyjnego należy sprawdzić czy mail nie znaiduje się w folderze spamu.

Logowanie do aplikacji

Po zarejestrowaniu się należy zalogować się aplikacji podająć wczeniej zarejestrowane dane.

Dodanie urządzenia 

Urządzenia dodaje się do listy lokalizatorów naciskając  “+" w prawym górnym rogu ekranu aplikacji mobilnej i wpisując Numer IMEI urządzenia.

Dla urządzeń z serii CCTR-800 zamiast numeru IMEI proszę wprowadzić 10 ostatnich cyfr numeru ID.

Zmiana hasła

Zmiana hasła odbywa się poprzez aplikację web obsługiwaną przez przeglądarkę internetową na stronie:

https://gps.trackman.pl – lokalizacja pojazdów

Należy zalogować się tymi samymi danymi co w aplikacji mobilnej. W aplikacji należy kliknąć przycisk “Konto" w prawym, górnym rogu ekranu, zmienić hasło a następnie kliknąć “Zapisz".

Resetowanie hasła

Aby zresetować hasło należy przejść do ekranu logowania, kliknąć link „Więcej”, uzupełnić pole e-mail i kliknąć przycisk “Zresetuj hasło". To spowoduje wysłanie na adres poczty elektronicznej instrukcji resetu hasła. W przypadku przypadkowego kliknięcia “Zresetuj hasło" można tę wiadomość zignorować, hasło nie zostanie zmienione dopóki wszystkie kroki z wiadomości email nie zostaną wykonane.

Konfiguracja podstawowa lokalizatora GPS

Lokalizator GPS jest wstępnie skonfigurowany do działania z udostępnionym systemem informatycznym, Po dodaniu lokalizatora do swojego konta w aplikacji mobilnej można dokonywać zmian konfiguracji.

W celu zmain ustawień należy wybrać w panleu sterowania przycisk oznaczony ikonką 

Jeśli lokalizator widoczny jest na mapie w aplikacji lub serwisie www to konfiguracja jest poprawna i jest łączność z serwerem poprzez GPRS (internet). Oznacza to możliwość dostosowania ustawień i  parametrów do własnych potrzeb (np. częstotliwość nadawania pozycji lub tryby uśpienia). Zmian dokonuje się korzystając z przycisku “Wyślij Komendę". Komendy opisane są w instrukcji korzystania z aplikacji mobilnej. Uwaga!: Lokalizator nie powinien być w tym czasie w trybie uśpienia do którego przechodzi leżąc kilka minut bez ruchu. W celu wybudzenia należy lokalizator poruszyć lub zadzwonić na numer karty, która jest w nim umieszczona. W innym przypadku może pojawić się komunikat o braku połączenia z serwerem.

Zmiana konfiguracji podstawowej

Zmiana podstawowych ustawień lokalizatora odbywa się z wykorzystaniem SMS-ów W celu dostosowania urządzenia do innego operatora sieci komórkowej należy przejść do panelu konfiguracyjnego (kliknięcie na urządzenie na liście lokalizatorów). Następnie należy kliknąć Wyślij Komendę SMS i wybrać opcję odpowiadającą posiadanej karcie SIM a następnie w prawym górnym rogu ekranu wcisnąć Wyślij. Spowoduje to wysłanie na numer lokalizatora smsów z treścią zmieniającą konfigurację (niektóre telefony wymagają dodatkowego zatwierdzenie wysłania smsa).

Pomoc

Pomoc najszybciej można uzyskać poprzez formularze zgłoszenia problemów znajdujące się w zakładce „Pomoc” lub “Kontakt" na stronie www.trackamn.pl